Zastitne mere protiv Covid 19 su dovele, kod pojedinih firmi ,do sporijih obrada podataka.Pored toga doslo je i do zatvaranja nekih firmi u Nemackoj kao i  smanjenja broja zaposlenih, sto je dovelo do toga da se povecao broj osoba koje konkurisu za jedno radno mesto.

To je trenutna situacija, te Vas sve koji ste se prijavili za dobijanje posla u Nemackoj molimo za strpljenje.Naravno, svi oni koji imaju nameru da se prijave,slobodno mogu to da urade.Mi i dalje svakodnevno kontaktiramo razne firme, tj poslodavce.